PowerMILL

Det självklara valet vid 3-, 4- eller 5-axlig NC-beredning för modeller, prototyper och verktyg.

PowerMILL
Produktinformation

PowerMILL - programvara för 3- till 5-axlig CAM-beredning

PowerMILL är en världsledande beredningsprogramvara för generering av säker NC-kod till alla marknadens 3-5-axliga fräsmaskiner. Programvaran används i dag av alla de ledande modell-, verktyg- och dentalföretagen i världen. Programvaran har en bred palett av funktoner för automatisk och kollisionsfri beredning av komplexa detaljer för 5-axlig fräsning.

Vortex & MachineDNA

PowerMILL innehåller att antal olika patenterade funktioner för generering av effektiv NC-kod. Exempel på detta är Vortex och MachineDNA. Vortex är en funktion för att på ett effektivt sätt avverka stora mängder material utan att överbelasta de skärande verktygen. MachineDNA kontrollera ingrepp, matning och varvtal i NC-koden så att CNC-maskinen bearbetar så snabbt och effektivt som möjligt. Detta görs genom att varje CNC-maskin som styrs analyseras med testprogram som sedan används i PowerMILL-beredningen.

Autodesk_Logo_600x121px.jpg

Film

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad angående denna produkt:

*Obligatoriska uppgifter