Är PVA ett bra alternativ?

 • Att använda PVA som stödmaterial har sina begräsningar. En är att PVA inte fungerar särskilt bra ihop med en del modellmaterial.

  Man skall tänka på att ett stödmaterial ska tåla samma temperatur i byggkammaren som modellmaterialet kräver. Det ska också ha samma krympfaktor som modellmaterialet och samtidigt inte lämna några rester på den färdiga utskriften.

  Ett annat problem med PVA är processtabiliteten vid långa utskriftstider. Detta faktum ger ofta problem med att skriva ut större detaljer som kräver mycket stödmaterial. Man kan alltid argumentera att det går att skriva ut stöd i samma material som detaljmaterialet. Och ja, det går, men det resulterar nästan alltid i mycket manuellt rensningsarbete av stödmaterial och risk för skador och förändring på den utskrivna detaljen. Manuell rensning av stödmaterial i PVA kan i vissa fall vara i det närmaste omöjligt att utföra. Allt manuellt arbete tar tid och tid är pengar för en professionell användare.

  Ytterligare ett problem med PVA är att det är extremt fuktkänsligt och påverkas av luftfuktighet. Detta medför att materialet kan behöva torkas innan utskrift.

  Därför har PVA har sina begränsningar:

  • PVA fungerar inte särskilt bra med en del modellmaterial.
  • Manuell rensning av stödmaterial i PVA kan riskera skador på den färdiga utskriften.
  • PVA är extremt fuktkänsligt och kan behöva torkas innan utskrift.


  Ta mig till nästa sida: Är uppvärmd byggkammare viktigt?

 • Spagetti 624px.jpg