3D-skrivare förbättrar produktionen

Roxtec i Karlskrona halverade sina utvecklingstider och fick smidigare tillverkningsprocesser med en Fortus 3D-skrivare.

Roxtec-Stratasys-Protech-Fortus.jpg

Kom snabbt igång med 3D-skrivaren

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer kompletta modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. I början av 2012 investerade företaget i en Fortus 3D-skrivare för utskrift och tillverkning. De kunde snabbt komma igång med att skriva ut i 3D-skrivaren. 3D-tekniken används både som ett hjälpmedel för konstruktörer i utvecklingen av nya produkter, och som ett sätt att tillverka delar till sin produktionsutrustning. Dessa delar hade man tidigare tillverkat i aluminium.

35-40 timmar blev 10-12

De utskrivna produkterna resulterade i betydligt hållbarare skick än vad man varit van vid när de beställt prototyper tidigare, vilket gör att användningsområdet blir avsevärt mycket större. Delar som tillverkas direkt i 3D-skrivaren är ”hämtare”, som är en del i produktionsutrustningen. På ett verktyg sitter sex hämtare som vid traditionell tillverkning kräver 35-40 timmar plus beredningstid att fräsa i CNC-maskin. I en Fortus 3D-skrivare tar samma process 10-12 timmar totalt och tillverkningen sker obemannat och kan exempelvis köras nattetid. På det sättet kan man lägga upp ett reservdelslager utan att det tar för mycket tid i anspråk.

- Vi har åtminstone halverat tiden från CAD-modell till färdigutvecklad produkt med hjälp av vår 3D-skrivare, säger Roger Palm på Roxtec.

Besvärliga tillverkningsprocesser är borta

När det kom till utveckling av nya produkter har Roxtec tidigare tagit fram prototyper i slutskedet av utvecklingsarbetet, varefter man utvärderat dessa. Efter det har dem tagit fram lågserieverktyg för testproduktion och sedan testat produkten. Detta är sammantaget en process som tar flera veckor i anspråk. Med en Fortus 3D-skrivare fick Roxtec snabbt fram prototypen och kunde sedan använda den utskrivna produkten istället för lågserieprodukten för slutliga tester.