3D-skrivare på förskolan

På förskolor i Kungsbacka Kommun är målet att barn inte bara ska vara konsumenter och mottagare, utan också producenter. Med 3D-skrivare får barnen öva på kommunikation och demokrati.

3D-skrivare-MakerBot-Skola-Protech.jpg

Förskola med mycket teknik

Sedan flera år tillbaka har Karin Sönnerås och Anna Stigsdotter arbetat med att införa ny teknik på förskolorna Strannegården och Ögärdet, belägna i Kungsbacka kommun.

- Barnen på de två förskolorna har bland annat använt Skype för att kommunicera med varandra, så när de väl träffade varandra för första gången så var det som om de redan kände varandra, berättar Sönnerås och Stigsdotter. De har lärt sig om programmering, gett roboten Bee-bot instruktioner om hur den ska förflytta sig, skapat QR-koder som har varit fyllda med uppdrag, filmer, sånger och annat kul.

Barnen har också spelat in filmer, där de bland annat kunnat ”befinna” i sina egna teckningar med hjälp av greenscreen teknik. Filmen har de sedan redigerat i iMovie.

MakerBot 3D-skrivare på förskolor

När 3D-skrivaren MakerBot Replicator Mini anlände till förskolorna var det till en förväntansfull barngrupp. På Strannegården kom 3D-skrivaren till användning för första gången när barnen berättade att det fanns ett spöke som hette Martin i vilorummet. Barnen fick själva rita hur spöket Martin såg ut. Därefter ritade man gemensamt ett spöke efter att de i demokratisk anda kommit fram till hur han skulle se ut. Man använde appen Printshop för att få teckningen till en digital 3D-fil. Med data från 3D-filen kunde man sedan skriva ut spöket i 3D-skrivaren från MakerBot. Allt eftersom barnen fick hålla i spöket avtog rädslan betydligt.

Skriver ut bokstäver

Barnens nästa projekt handlade om bokstäver och bokstaven A skrevs ut i 3D-skrivaren. Med dessa två projekt har barnen övat på kommunikation och demokrati, lärt sig designa och välja olika produktionstekniker och arbetat med prototyper, samtidigt som har de haft roligt.