Metallutskrifter till formsprutningsverktyg

2018-03-13

Built-Rite Tool & Die utvärderar just nu möjligheterna att använda metallutskrifter från Studio System i sin verktygsproduktion.

Nyhet - Desktop Metal.jpg

Built-Rite Tool & Die är en verktygstillverkare i USA och specialiserar sig på tillverkning av formsprutningsverktyg. Dessa verktyg har komplexa konstruktioner, vilket kräver omfattande planering och exakt utförande. Built-Rite använder nu Studio System™ från Desktop Metal för att utvärdera möjligheterna med 3D-utskrivna metallinsatser till formsprutningsverktyg.

Lättviktiga delar och minskad materialanvändning

Resultatet från den inledande utvärderingen visar att Studio System™ gör det möjligt för tillverkare av formsprutningsverktyg att förbättra verksamheten och inse fördelarna med additiv tillverkning i metall. Produktion med additiv tillverkning ger minskad materialanvändning och detaljer med intern ihålig struktur, vilket resulterar i minskade kostnader.

Kortare ledtider och minskade kostnader

Företag som Built-Rite står inför ökat tryck från både internationella och inhemska konkurrenter. Utländska tillverkare erbjuder lägre priser, och inhemska servicebyråer för prototypframställning erbjuder snabba ledtider för småskalig serieproduktion. Med Desktop Metal Studio System™ kan Bulit-Rite erbjuda kortare ledtider och minskade kostnader jämfört med andra alternativ. Att iterera snabbt är avgörande för att vinna anbud och möta strama tidsfrister. Studio System™ ger Built-Rite möjligheten att tillverka en insats till ett formsprutningsverktyg som är mindre arbetskrävande än annan utrustning i deras maskinpark. Samtidigt blir det mer kostnadseffektivt med egen produktion, än att lägga ut jobbet till externa tillverkare.

Studio System Desktop Metal Luminuem.jpg

Konstruktionstester av verktygsinsatser

För att verifiera flexibiliteten med Studio System™ gör Built-Rite fortsatta tester av verktygsinsatserna. Dessa insatser har invändiga kylkanaler som följer verktygsformens kavitet. Kanalerna möjliggör en jämnt fördelad kylning av plastdetaljen under formsprutningsprocessen, samt optimera detaljkvaliteten för att överträffa traditionella tillverkningsmetoder. Ytterligare tester kommer att omfatta utskrifter med H13 verktygsstål, ett material som vanligtvis används vid tillverkning av verktygsinsatser.

Helhetslösning för egen produktion

Studio System™ använder en teknik som kallas Bound Metal Deposition (BMD), som efterliknar den välkända FDM-teknik från Stratasys. Studio System™ laddas med kassetter innehållandes materialstavar, som sedan extruderas lager på lager tills utskriften är färdig. Förutom metallen, innehåller stavarna polymer och vax som sedan tvättas bort i en tvätt (Debinder). Den färdigtvättade detaljen placeras sedan i en sinterugn (Furnace) där resterande polymer bränns bort vid hög värme. Studio System™ är utformat som en helhetslösning för egen produktion av metallutskrifter.


logos_primary - 2_color_black.png

Kontakta oss för mer information om Desktop Metal.