Kontakta Protech PolyJet Support

Supportavdelning för PolyJet 3D-skrivare är bemannad alla vardagar mellan kl. 08:00 - 17:00.

Skapa ett supportärende för din PolyJet 3D-skrivare

Använd alltid ett supportformulär när du vill komma i kontakt med vår support. Det underlättar hanteringen av supportärendet och vi ringer dig så snart vi kan. Om ditt ärende brådskande är du välkommen att ringa eller maila vår support direkt.

Kontakta supporten direkt

E-post: polyjet.support@protech.se
Telefon:  08 - 564 733 69

Protech-Polyjet-Objet1000-3D-skrivare-Stratasys.jpg