Säkerhet och miljö

  • Användare av 3D-printers bör alltid säkerställa att eventuellt utsläpp från 3D-printern finns uppmätta och dokumenterade. Man skall även se till att den valda leverantören kan leverera säkerhetsdatablad (SDB) på svenska för alla material som kan användas i printern.

    Se även till att leverantören av din tilltänkta FDM 3D-printer har ett återvinnings- och returprogram så att du enkelt kan forsla bort tomma materialförpackningar (t.ex. kanistrar och spolar). Bli mer miljövänlig, slipp transportkostnader för avfallshantering, spara dyrbar tid och utrymme i egna lokaler genom att återvinna tomma förpackningar på ett enkelt sätt.

    Ta mig till nästa sida: Ladda ner filer för utvärdering

  • Miljö Protech.jpg