3D-skrivare för metall från Xact Metal

Xact Metal 3D-skrivare skapar nya möjligheter att snabbt och enkelt skriva ut detaljer i metall.

3D-skrivare från Xact Metal göra det enkelt för dig att tillverka metalldetaljer som kan användas som prototyper och detaljer i serieproducerade produkter. En 3D-skrivare från Xact Metal är både flexibel och kostnadseffektiv.

 •  

  Prototyper och lågserieproduktion

  Alla 3D-skrivare från Xact Metal är baserade på den välkända tekniken Metal PBF (Metal Powder Bed Fusion). Det finns tre olika 3D-skrivare från Xact Metal; XM200C och XM200S har en byggvolym på 127 x 127 x 127 mm och XM300C bygger utskrifter upp till 254 x 330 x 330 mm. XM300C beräknas kunna levereras under 2020.

  Olika sätt att positionera laserpunkt

  Förutom att byggvolymen skiljer sig åt mellan de olika 3D-skrivarna, används även två olika utskriftmetoder för att positionera laserpunkten. XM200C och XM300C använder sig av ett X/Y-bord, så kallad Gantry, för att flytta laserpunktens position över byggytan. I XM200S används speglar, så kallad Galvanometerstyrning, för att flytta laserpunktens position över byggytan. Att använda speglar är 2-3 gånger snabbare än att använda X/Y-bord.

  Materialet som för närvarande kan användas i alla tre maskinerna från Xact Metal är Stainless Steel (316L, 17-4 PH, 15-5, 400 Series), Super Alloys (718, 625, Cobalt Chrome F75, Hastelloy® X), Tooling Steels (Maraging M300, H13) och Bronze.

 • Så går Metal PBF utskriftsprocess till

  Process som används i Xact Metal kan enkels beskrivas i ett antal steg. Maskinerna laddas med metallpulver och en laserstråle sveper över metallpulverbädden och smälter ihop pulver, lager för lager. Den färdiga metalldetaljen sitter fast på en byggplatta som avlägsnas från maskinen. Detaljen kapas loss från byggplattan och är där efter redo för användning.

  Alla 3D-skrivare från Xact Metal är öppna system. Med detta menas att användaren själv kan förändra alla parametrar i maskinen. Användaren kan även välja att köra andra pulver än de som Protech levererar. Alla parametrar som levereras av Protech kommer från den välkända producenten Praxair.

 • Metal PBF från Protech - mindre.jpg

 • XM200C – en kostnadseffektiv och flexibel lösning

  Xact Metal har genom en innovativ konstruktion och en moduluppbyggd maskin skapat en metall-3D-skrivare som flyttar ner ribban för vem som kan få tillgång till att tillverka metalldetaljer med 3D-skrivare. XM200C kostar en bråkdel av motsvarande Metal-PBF 3D-skrivare utan att för den skulle ge avkall på kvalité eller detaljrikedom.