Applikationsområden

Exempel på applikationsområden där industrier och företag använder 3D-skrivare och CAD/CAM-system.

I Norden har 3D-skrivare och CAD/CAM haft en stor betydelse för industrin och tillverkande företag. Tekniken började användas på tidigt 90-tal och har gynnat många nordiska företag att snabbt få ut sina produkter på marknaden. Idag finns en mängd olika applikationsområden, och ständigt upptäcker företag nya sätt att använda additiv tillverkning och CAD/CAM-system.

 • Applikationsområden-3D-skrivare-Protech-Desktop-Metal.jpg

 • Fordonsindustrin

  Ingenjörer och konstruktörer kan med hjälp av 3D-skrivare i egen regi tillverka prototyper, verktyg och slutprodukter. Effektivisera och minska hinder i hela produktionslinjen. Utför tidseffektiva och noggranna konstruktionsverifieringar och iterera snabbare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

 • Flygindustrin

  Tillverkare och ingenjörer inom flygindustrin kan tack vare 3D-tekniken utveckla innovativa och lättviktiga delar som är redo att monteras direkt. Med 3D-skrivare i egen regi kan lagerkostnader och lagerhantering reduceras. Med lättviktiga flygplansdelar kan industrin bidra till mindre miljö- och bränsleutsläpp.

 • Formsprutning

  Med 3D-utskrivna formsprutningsverktyg optimeras detaljkvaliteten och överträffar därmed traditionella tillverkningsmetoder. Verktygen kan tillverkas i både plast och metall, med en intern ihålig struktur som förbättrar formsprutningsprocessen. Med 3D-skrivare reduceras materialspill och kostnader.

 • Applikationsområden-3D-skrivare-Protech-Stratasys.jpg

 • Jiggar och fixturer

  3D-utskrivna jiggar och fixturer optimerar produktionen och ger kortare tillverkningstider. Med specialanpassade hjälpmedel kan arbetssäkerheten och arbetsmiljön förbättras, samtidigt som mänskliga misstag minimeras under produktion. 3D-skrivare bidrar till lägre kostnader och säkerställer kvalitén i alla led.

 • Skolverksamhet

  Introducera 3D-tekniken och gör skolundervisningen roligare för både lärare och elever. En 3D-skrivare har många funktioner och kan användas i ämnen som t.ex. naturvetenskap, konst och matematik. Låt eleverna upptäcka oändliga möjligheter med 3D-skrivaren och underlätta deras inlärningsprocess.

 • Arkitektur

  Med 3D-teknik skapas större möjligheter för arkitekter att ta fram komplexa och verklighetstrogna modeller i egen regi. Få full kontroll och reducera kostnaderna. Vid sena ändringar och strama tidsramar kan man snabbt och enkelt starta en utskrift över natten. Den nya modellen är klar för verifiering dagen efter.

 • Bildspel - Användningsområde - bild 6.jpg

 • Järnvägs- och transportindustrin

  Skriv ut robusta produktionsverktyg, engångsanpassade produktionsdelar och reservdelar vid behov i certifierade material som är speciellt framtaget för järnvägs- och transportindustrin. Besvara kundernas förfrågningar snabbare genom att iterera och optimera konstruktioner med hjälp av 3D-skrivare i egen regi.

 • Produktion

  3D-skrivare i egna lokaler ger verksamheter som arbetar på hårt konkurrensutsatta marknader en möjlighet att nå ut med sina produkter före alla andra. Hantera små och stora produktionsvolymer utan mellanhänder, och möt kundernas efterfrågan av specialanpassade produkter med hjälp av additiv tillverkning, både i plast och metall.

 • .

 • Applikationsområden-Stratasys-3D-skrivare-Protech.jpg

 • Visualiseringsmodeller

  Kom raskt vidare i företagets idéutvecklingsfas med en 3D-skrivare i egen regi. Utvärdera, se och känn på en idé och gör snabba ändringar med full kontroll. 3D-skrivaren kan köras dygnet runt och nya iterationer kan tas fram till nästa möte. Kortare ledtider och effektivare produktutveckling ger betydande kostnadsbesparingar.

 • Modell- och verktygstillverkning

  Inom modell-, verktyg-, fixtur- och prototyptillverkning kan konstruktörer skapa 3D-konstruktioner med stor designfrihet. Konstruktionerna CNC-bereds sedan till marknadens alla förekommande bearbetningsmaskiner. Används bl.a. inom tillverkning av formsprutningsverktyg, plåtformande verktyg samt möbel- och träproduktion.

 • Träindustrin

  Förbättra kommunikationen med kunder och tillverkare med CAD/CAM-system för konstruktion av detaljer inom trä-, möbel- och inredningsbranschen. Konstruera trädetaljer i 3D och presentera designen för beställaren innan produktion startar. Anpassade CAD/CAM-lösningar till snickerier sparar både tid och pengar.

 • Applikationsområden-3D-skrivare-Protech-Stratasys-Dental.jpg

 • Medicinskt

  3D-utskrifter blir allt mer viktiga inom sjukvården. Med 3D-tekniken kan sjukvården arbeta mer noggrant och effektivt med att specialanpassa livsviktiga delar till patienter. Från skiktröntgen görs exakta 3D-utskrifter, och operationer kan planeras bättre. Forskning med 3D-tekniken pågår intensivt inom det medicinska området.

 • Dental

  Tandvården utvecklas snabbt med 3D-tekniken. Många kliniker satsar på digitalisering och ser stora fördelar med investering i egen 3D-skrivare. Ingrepp kan planeras mer effektivt och mer detaljerat. 3D-utskrifter av temporära kronor, broar, bettskenor och kirurgiska guider är några exempel på applikationer inom området.

 • Säkerhet och försvar

  I områden som kräver hög sekretess och stor säkerhet kan en 3D-skrivare i egen regi ha avgörande betydelse. Konstruera komplexa lösningar i mobila miljöer med begränsat utrymme och där tidsfrister kan vara kritiska. Producera 3D-utskrivna delar efter behov och undvik behov av lagerhantering.

 • Applikationsområden-3D-skrivare-Protech-Stratasys-Konsument.jpg

 • Konsumentprodukter

  Få ut produkter snabbare på marknaden med 3D-skrivare i egen regi. Med 3D-utskrivna prototyper möjliggörs effektivare design-och konstruktionsverifiering och mer tid kan läggas på idéutvecklingsfasen. Utan externa servicebyråer som mellanled reduceras ledtider och kostnader.

 • Konst och mode

  Låt kreativiteten flöda med 3D-modellering och 3D-skivare. Skapa konstverk med 3D-utskrifter som sedan kan efterbehandlas med traditionella tekniker. Skapa verklighetstrogna prototyper till unika kollektioner inom mode för att se, känna och klämma. 3D-skrivare kan även användas till slutproduktion av kreationer.

 • 3D-underhållning

  Med 3D-modelleringsprogram och 3D-skrivare kan filmskapare och speldesigners skapa storsäljande filmer och spel. Låt fantasin och verkligheten föras samman med hjälp av ett kreativt och nyskapande arbetssätt. Med 3D-scanning kan spelare skapa karaktärer med sitt eget ansikte i olika spelapplikationer.