Är uppvärmd byggkammare viktigt?

 • Professionella FDM 3D-printers har uppvärmd byggkammare med kontrollerat luftflöde. En 3D-printer som endast har uppvärmd byggplatta ger inte samma funktionalitet och utskriftskvalité som en 3D-printer med uppvärmd byggkammare och kontrollerat luftflöde.

  De flesta 3D-printmaterial som används av professionella användare, så som ABS, ASA, PC-ABS, NYLON, TPU, ULTEM och olika kolfiberfyllda material, har stor värmeutvidgning. Detta innebär att materialen krymper när de kyls ned. Krympet kommer i sin tur resultera i att spänningar byggs upp i detaljen med delaminering från byggplattan som resultat. Krympfenomenet kan kontrolleras genom att man skriver ut sina detaljer i en uppvärmd byggkammare med kontrollerat luftflöde. Desto större detalj som man skriver ut, desto större blir problemen med delaminering.

  En uppvärmd byggkammare med kontrollerat luftflöde ger en utskrift där alla lager i ett bygge har samma temperatur och nedkylning. Detta resulterar i ett bygge där alla lager får optimal sammansmältning och styrka oberoende av detaljens storlek och geometri.

  Därför är uppvärmd byggkammare viktigt:

  • Bättre resultat på utskriften då krympfenomentet kan kontrolleras
  • En utskrift får optimal sammansmältning och styrka oberoende av detaljens storlek och geometri


  Innan du gör ditt val av FDM 3D-printer: testa att skriva ut stora detaljer! Låt inte den som utför testen skriva ut helt eller delvis ihåliga detaljer. Detta är ett klassisk trick för att minska risken för delamination från byggplattan som alltid ger betydligt sämre mekaniska egenskaper på detaljen. Begär alltid att detaljen skall skrivas ut som solid.

  Ta mig till nästa sida: Går hela byggvolymen att utnyttja?

 • Uppvärmd byggkammare 623px.jpg