Satsar stort inom additiv tillverkning

Teledyne RESON A/S insåg tidigt vilken positiv inverkan additiv tillverkning hade i deras produktionslinje. Från att börjat med en Stratasys uPrint Plus har företaget uppgraderat sig till en Fortus 380mc.

3D-skrivaren fick stor betydelse

Danska företaget Teledyne RESON A/S är en av världens ledande utvecklare och leverantör av högteknologisk sonarutrustning. De konstruerar och tillverkar avancerad utrustning för att undersöka och kartlägga havsbotten med 3D-skanning. Kundkretsen är global och består främst av kunder inom det marina, forskningsinstitut, myndigheter och militär.

Fortus380.jpgRedan 2010 investerade Teledyne RESON A/S i en Stratasys uPrint Plus för användning inom produktutveckling och utskrifter av prototyper. Efter 20 000 utskriftstimmar ersattes 3D-skrivaren med en Fortus 380mc då företaget insett vilken positiv inverkan additiv tillverkning har i deras produktionslinje.

Håller kostnader nere med serieproduktion

Genom att använda Stratasys 3D-skrivare uppnår Teledyne RESON A/S besparingar i produktionen och undviker även stor lagerhållning. Det finns mer utrymme till flexibilitet i utvecklingsfasen och ingenjörerna behöver inte längre anpassa sig efter några ställtider av bearbetningsmaskiner. Med dagens 3D-skrivarteknik tar det bara några timmar från ritning till färdig produkt.

-     Tanken med investeringen i vår första 3D-skrivare var att få mer frihet i utvecklings- och designprocessen, säger Niels Stissing Jensen, ingenjör hos Teledyne RESON A/S. Vi kunde snabbt konstatera att 3D-skrivaren skapade värde i en mycket större utsträckning i hela vår produktionslinje. Vi har en liten serieproduktion på 50-100 delar av avancerad utrustning per år och det har visat sig vara betydligt mer lönsamt och tidseffektivt att skriva ut delarna, säger Niels.

Enligt Teledyne RESON A/S sparade företaget över 260 000 svenska kronor de tre första åren på att använda 3D-skrivaren till egen produktion.

Kommer snabbt vidare i utvecklingsfasen

3D-skrivaren har gjort att ingenjörerna kan arbeta mer fritt under hela produktionslinjen. Tidigare kunde projekt stanna upp på grund av dåligt utformade modeller och prototyper.

Teledyne Reson-Protech.jpg -     Tidigare fick vi se konstruktionen i en 2D-ritning, säger Niels Stissing Jensen. Vi satt då med en hopplös geometri på en modell och bromsades redan där i arbetsprocessen. Idag har vi mycket större frihet i designfasen eftersom vi kan skriva ut en prototyp på plats och därifrån snabbt komma vidare i utvecklingsfasen, säger Niels. Vid ett tillfälle var vi tvungna att testa en konsol på en ubåt på sex kilometers djup. Testet kunde utföras på en dag tack vare 3D-skrivartekniken, vilket var ett otänkbart scenario för några år sedan, enligt Niels.

Med den nya Fortus 380mc kan ingenjörerna skriva ut fler och större modeller betydligt snabbare och mer exakt. Det finns även ett större utbud av starka material att välja mellan beroende på vilka egenskaper den färdiga utskiften behöver.

Additiv tillverkning som produktionsmetod

Enligt Niels Stissing Jensen finns det inga begränsningar inom 3D-skrivartekniken, och han undrar varför företag inte satsar mer på additiv tillverkning som produktionsmetod.

-     Jag tror framförallt att en stor del av de högteknologiska företagen som idag producerar mindre serieproduktioner av nischutrustning kan dra nytta av att investera i en 3D-skrivare, säger Niels. Här tänker jag på processen från idé till en färdig och funktionell prototyp som är redo att sättas i produktion. Med 3D-skrivarens noggrannhet och funktionalitet tror jag att det kommer att generera mycket större flexibilitet och utrymme för kreativitet i många olika branscher, avslutar Niels Stissing Jensen.


Stratasys Logo Protech Kundcase.jpg Vill du veta mer?

Kontakta Protech för mer information om hur additiv tillverkning kan användas i din verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätta lösningar som kan effektivisera utvecklingsprocesser och reducera produktionskostnader.

Daniel Risberg
daniel.risberg@protech.se
Direkt: 033-44 24 44
NYTT! Boka ett möte direkt med Daniel här.