Skapa hållbara försörjningskedjor

2022-01-17

Människor runt om i världen har personligen upplevt hur pandemin och händelsen i Suezkanalen försenat leveranser. Så hur kan tillverkande företag skydda sig från avbrott i sina försörjningskedjor?

Protech - Rädda din försörjningskedja.jpg

Vad händer om du plötsligt inte kan få tag på rätt reservdel eller komponent som krävs för att leverera en färdig produkt till din kund? Vi har under de senaste åren upprepade gånger, från COVID-19 till Ever Given incidenten i Suezkanalen, sett hur sköra försörjningskedjor kan vara. Tillverkande företag bör därför överväga additiv tillverkning (AT) och de möjligheter som tekniken erbjuder. Vid störningar i de normala försörjningskedjorna kan företag använda additiv tillverkning som backup, antingen genom en lokal servicebyrå eller med egen utrustning.

En pandemi som orsakar allvarliga störningar

Den första exceptionella händelse som påvisar hur känsliga våra försörjningskedjor kan vara, är när hela världen befann sig oförmögna att möta efterfrågan på medicinska förnödenheter, från reservdelar till respiratormaskiner och skyddsvisir, som behövdes för att hantera COVID-19-krisen. Under de första mest dramatiska dagarna såg vi hur servicebyråer, företag och privatpersoner med 3D-skrivare hoppade in för att hjälpa till att möta den brådskande efterfrågan. Även vi på Protech stoppade all benchmark-produktion för att i stället producera skyddsvisir till ambulanssjukvårdare.

Krisen har växt till en världsomfattande pandemi som under perioder fortfarande sätter stopp hos stora globala fabriker och tillverkare inom en rad olika industrier. Bristen på viktiga elektroniska komponenter är fortfarande stor än idag.

Blockerad farled ledde till försenade leveranser

Nästa stora händelse är den ödesdigra grundstötningen som skedde med fartyget Ever Given, lastat med 18 300 containrar, i Suezkanalen 23 mars 2021. I 106 dagar var hela Suezkanalen blockerad innan det 400 meter långa containerfartyget kunde återuppta sin resa mot Europa. Stoppet orsakade enorma köer med tusentals fartyg och ledde till stor förödelse för många verksamheter som inte fick sina leveranser i tid.

Har du en backup för din försörjningskedja?

Nedstängda fabriksanläggningar på grund av en pandemi eller en störning i en farled kan ske på en sekund och ge förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att verksamheter ser över sina försörjningskedjor och säkerställer en backup.

Additiv tillverkning är inte lösningen på alla tillverkningsmetoder men när det uppstår problem i den normala försörjningskedjan kan AT vara en backup som kan ta över och hålla produktionen vid liv tills den normala försörjningskedjan är i gång igen.

Genom att hålla din produktion lokal, antingen med en servicebyrå eller egen utrustning, skapar du kortare, flexiblare och effektivare försörjningskedjor. Detta bidrar till miljövinst, besparing av transporter men också i förhållande till att endast producera det som behövs – när det behövs. Utvärdera dina försörjningskedjor och identifiera de risker som finns och hur de kan drabba din verksamhet.

Skapa en nulägesanalys och titta närmre på följande exempel:

  • Vilka risker finns i din försörjningskedja; till exempel råvarubrist, tillverkningsstopp eller transporthinder.
  • Finns det delar av försörjningskedjan som är extra känslig.
  • Kan din verksamhet rulla vidare även om en underleverantör får oväntade störningar under en period.
  • Hur långa stopp är tillåtna i din försörjningskedja.
  • Ta reda på hur dina underleverantörer skulle hantera en oväntad störning, och hur det kan drabba din verksamhet.
  • Kan din verksamhet bli mer självförsörjande. Finns det några av dina underleverantörer som du kan klara dig utan.

Protech hjälper dig att ta fram en hållbar försörjningskedja

Protech har 30 års erfarenhet av additiv tillverkning och har under åren försett den nordiska marknaden med tusentals 3D-skrivare. Vi hjälper dig att se över din försörjningskedja, identifiera risker och sårbarhet, samt rekommendera dig en lösning inom additiv tillverkning som passar just din verksamhet. Vi erbjuder olika tillverkningsmetoder från Stratasys som används främst inom produktion, antingen dygnet runt eller som ett komplement.

Kontakta Protech så guidar vi dig till att bygga motståndskraft och hållbarhet i din försörjningskedja.

protech-stratasys-platinum-partner.png


Kontaktuppgifter

Kontakta vår säljare direkt eller skicka dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Daniel Risberg
E-post: daniel.risberg@protech.se
Telefon: 073 806 14 93

Boka möte med Daniel Risberg på Protech(5).png


Kontaktformulär

*Obligatoriska uppgifter