Stratasys 3D-skrivare satte fart på produktutvecklingen

Landmeco fick upp ögonen för additiv tillverkning som satte rejäl fart på deras produktutveckling. Efter en tid med MakerBot Replicator Z18 behövde verksamheten komplettera med en större 3D-skrivare från Stratasys.

Landmeco2020.jpg

Landmeco grundades i danska Ølgod år 1932 som en liten kycklingodling med 200 daggamla kycklingar. Idag har verksamheten växt till Skandinaviens största producent av fjäderfäutrustning. I mer än 40 år har Landmeco utvecklat och producerat utrustning som t.ex. patenterade fodringssystem som används i stora delar av världen. Landmeco är en del av SKIOLD A/S, en ledande dansk verksamhet inom lantbrukssektorn.

Oändliga möjligheter med additiv tillverkning

Karsten Andersen, LandmecoI samband med utveckling av ny utrustning insåg Karsten Andersen, direktör på Landmeco, snabbt att additiv tillverkning var vägen framåt. Till en början anlitade Landmeco en servicebyrå för att ta fram prototyper, en process som var tidskrävande. När Landmeco fick en stor förfrågan från ett polskt företag visste Karsten att det var dags att investera i en egen 3D-skrivare.

–    Vi beslutade oss ganska snabbt att investera i en MakerBot Replicator Z18, säger Karsten. Utan en 3D-skrivare i huset skulle vi inte kunnat lösa den här kundförfrågan alls.

Det krävdes många utvecklingstimmar, flera justeringar och en hel del utskriftstimmar. Men slutligen kom Landmeco fram till den perfekta prototypen, som låg till grund för slutprodukten. Redan efter den här beställningen var investeringen av 3D-skrivaren intjänad.

–    Jag hade redan under en tid följt utvecklingen av additiv tillverkning och fått flera nyhetsbrev från Protech, berättar Karsten. Här fick jag se deras service och tekniska support, det fick mig att köpa vår 3D-skrivare hos Protech istället för online, säger Karsten.

Skriver ut dygnet runt

Med tiden blev produktutvecklingen en allt större del av Landmecos intäkter. Hösten 2019 beslutade de därför att investera i ännu en 3D-skrivare. Stratasys F170 var det självklara valet, där bland annat utskriftshastighet, styrka och rörliga delar i utskrifterna var i viktiga.

–    Vi skriver ut allt möjligt, säger Karsten. Allt från gängor och klämmor till utskrifter med rörliga detaljer som gångjärn. Det är bara fantasin som sätter gränser. Vi skriver ut i ASA som ger starka och stabila utskrifter.

För Karsten startas en idé som sedan ritas upp i SolidWorks. Därefter skriver de ut och i vissa fall justerar prototypen tills den är helt färdig. Även om själva vägen mellan idé och färdig produkt kan vara lång, sparar Landmeco ändå tid och kostnader. Landmeco har bara haft sin Stratasys F170 i ett par månader, men de är redan i full gång med att utveckla och skriva ut nya prototyper.

–    Stratasys F170 är lätt att använda, säger Karsten. Efter en grundlig introduktion Med Protech kom vi igång snabbt, så nu skriver vi ut både dag och natt.

Landmeco2020-2.jpg

Håller kostnader nere med 3D-skrivare

Landmeco har inga konkreta beräkningar på hur stora kostnadsbesparingar de gör i sina utvecklingsfaser med additiv tillverkning. Men enligt Karsten sparar Landmeco flera veckors arbetstid. Till exempel kan fel i idéutvecklingsfasen snabbt korrigeras och en ny prototyp kan skrivas ut över en natt.

–    Genom att skriva ut våra egna prototyper har vi möjlighet att tillpassa och korrigera våra utskrifter flera gånger innan vi går över i nästa fas, säger Karsten. På det sättet sparar vi mycket tid och håller kostnader nere.

Det är därför Landmeco tror att hela investeringen av Stratasys F170 är intjänad inom ett år. Till de företag som överväger att investera i en egen 3D-skrivare, uppmanar Karsten starkt att satsa. Möjligheterna är många och begränsningarna är få.

–    Vi valde Protech som leverantör när vi skulle investera i både MakerBot Replicator Z18 och Stratasys F170. Både före, under och efter våra investeringar har Protech framstått som en professionell leverantör som har stor kunskap och ger fantastisk service, avslutar Karsten.


Stratasys Logo Protech Kundcase.jpg Vill du veta mer?

Kontakta Protech för mer information om hur additiv tillverkning kan användas i din verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätta lösningar som kan effektivisera utvecklingsprocesser och reducera produktionskostnader.

Försäljning 3D-skrivare, Mälardalen/Norra Sverige
Johan Nyström
johan.nystrom@protech.se
Telefon: +46 (0)8 - 564 73 391

Försäljning 3D-skrivare, Södra Sverige
Daniel Risberg
daniel.risberg@protech.se
Telefon: +46 (0) 33 - 44 24 40

Protech Kundberättelser