Smart drag av Rapala – nappade på Stratasys 3D-skrivare

Rapala VMC Corporation använder en Stratasys Objet 30 Prime, levererad av Protech. 3D-skrivaren är en viktig del i produktutvecklingen av nya fiskedrag.

Rapala Protech 3D Printing Fish.jpg

Rapala grundades 1936 och har idag växt till att bli en världsledande tillverkare av fiskedrag. Företaget finns i 39 länder och har över 2 700 anställda. Mer än 10 miljoner fiskedrag tillverkas varje år. All design och konstruktion sker i Vääksy i Finland. Rapala investerade år 2013 i en Stratasys Mojo som sin första 3D-skrivare för att underlätta designarbetet. Sedan 2018 har Rapala också en Stratasys Objet 30 Prime med PolyJet-teknik som används flitigt av designavdelningen.

Når färdig produkt snabbare

Rapala's designteam på nio personer utvecklar nya fiskedrag baserat på olika produktönskemål. Den första prototypen är vanligtvis utskriven inom ett par dagar efter att designarbetet har påbörjats. En prototyp gör det enkelt för beställaren att förstå produktens storlek och beteende innan en design ska godkännas.

Rapala Protech 3D Printing fishing lures.jpg

3D-skrivaren används även i slutfasen av produktutvecklingen. Konstruktörerna måste ta hänsyn till fiskedragets balans, tyngdpunkt samt form och vinkeln för dragets haksked. Detta ger draget olika rörelsemönster när det dras framåt eller när det stannar upp.

–    I vår testbassäng kan vi utvärdera fiskedragen redan i prototypstadiet, säger Mikko Rautiainen, Product Design Manager hos Rapala. Vi testar simrörelser, sjunkhastighet, hur draget flyter, samt flyt- och sjunkläge och längden på hakskeden. Vi kan även se vad som händer när fiskaren slutar att veva in. Med denna information kan vi sedan göra eventuella justeringar av prototypen.

3D-skrivarna används huvudsakligen för det yttre skalet men också för inre strukturer i fiskedraget, såsom ihåligheter där olika tyngder placeras. På det sättet kan man lätt utvärdera olika viktalternativ.

–    Med 3D-skrivaren kan vi iterera snabbare så att vi kan komma till det slutliga resultatet på kortare tid, säger Rautiainen.

Rapala Protech 3D Printing fishing lures Stratasys.jpgFiskedragsdesignern Ismo Romppanen testar ett drag i testbassängen. Med på bilden är även Product Design Manager Mikko Rautiainen samt fiskedragskonstruktörerna Heikki Niemelä, Tero Holttinen, Jukka Vainio och Peter Mörsky.

Stor tidsbesparing med 3D-skrivare

Före investeringen i 3D-skrivare producerades åskådningsmodeller i olika material i en egen CNC-styrd fräsmaskin. För det behövdes fler resurser för anpassning av design samt för generering av verktygsbanor.

–    3D-utskrifter har snabbat på hela designprocessen, säger Heikki Niemelä, fiskedragsdesigner på Rapala. Nu behöver vi bara trycka på enter-knappen när designen är klar och sedan gör 3D-skrivaren jobbet. Med skrivaren går steget från design till prototyp tre till fem gånger snabbare och den har redan betalat för sig själv när man betänker tidsbesparingen.

PolyJet-tekniken kompletterar FDM i design

Efter den första FDM 3D-skrivaren (Stratasys Mojo) köpte Rapala en Objet 30 Prime med PolyJet-teknik för att ge den första prototypen ett mer verklighetstroget utseende.

–    Att ge kunden en bra första bild av produkten är mycket viktigt även om det ändå inte är den slutliga produkten man ser, säger Heikki Niemelä. Både Objet 30 och Mojo skrivarna används inte bara till prototyper av fiskedrag, utan även för produktionshjälpmedel såsom jiggar och fixturer.

3D-skrivare med PolyJet-teknik skapar detaljrika och noggranna utskrifter som dessutom är lätta att måla för att på det sättet kunna efterlikna den slutliga produkten. Den kan också kombinera egenskaper såsom olika grader av transparens och hårdhet i samma utskrift. Rapala använder också PolyJet-teknikens unika egenskaper att skriva ut genomskinliga prototyper för att visa innerstrukturer eller simulera gummi med olika mjukhet.

Kvalité och material var avgörande

Rapala 3D Printing fishing lures Stratasys Protech.jpg

Protech är känt för sin kunniga sälj- och serviceorganisation samt för tillförlitliga leveranser av produkter och material. Rapala’s konstruktörer är mycket nöjda med den support och service Protech erbjuder, samt de fördelar man fått med de 3D-skrivare som levererats av Protech.

–    Vi investerade i en 3D-skrivare från Protech för att våra kvalitetskrav uppfylldes och att de tillgängliga materialen var starka nog att användas för utveckling av fiskedrag, säger Mikko Rautiainen, Product Design Manager. Det är lätt att ta bort supportmaterialet i den tvättstation som levererades med 3D-skrivaren. Det är dessutom lätt för oss att få service och support från Protech som ligger alldeles i närheten, avslutar Rautiainen.


Stratasys Logo Protech Kundcase.jpg Vill du veta mer?

Kontakta Protech för mer information om hur additiv tillverkning kan användas i din verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätta lösningar som kan effektivisera utvecklingsprocesser och reducera produktionskostnader.

Försäljning 3D-skrivare, Mälardalen/Norra Sverige
Johan Nyström
johan.nystrom@protech.se
Telefon: +46 (0)8 - 564 73 391

Försäljning 3D-skrivare, Södra Sverige
Daniel Risberg
daniel.risberg@protech.se
Telefon: +46 (0) 33 - 44 24 40