Stratasys 3D-skrivare driver produktutvecklingen framåt

Det danska företaget Vikan använder en Stratasys F370 för att skriva ut fixturer och prototyper. Vid hög belastning används också deras gamla Stratasys uPrint.

Case - Vikan - 3.jpg

Vikan grundades i danska Skive 1898 av A.P. Pedersen, som hade en instinktiv förståelse av vikten av god hygien. Under de följande decennierna växte Vikan till ett internationellt företag och är idag världens ledande leverantör av hygienrengöringsprodukter, främst till livsmedelsindustrin och andra hygienkänsliga miljöer. Huvudkontoret ligger fortfarande i Skive och har idag cirka 140 anställda.

Med ett stort fokus på produktutveckling investerade Vikan år 2012 i sin första 3D-skrivare från Protech och 2019 investerade företaget i ytterligare en 3D-skrivare, nämligen en Stratasys F370. 3D-skrivaren från 2012, en uPrint SE Plus från Stratasys, används fortfarande inom verksamheten vid hög belastning.

Ser många fördelar med additiv tillverkning

Vikan insåg snabbt fördelarna med additiv tillverkning. Till att börja med använde företaget en servicebyrå för att skriva ut sina fixturer och prototyper. Men processen gick inte så snabbt som de önskade, och därför kontaktade de 2012 Protech för att investera i en 3D-skrivare. Med 3D-skrivaren uPrint SE Plus i egen regi kom utvecklingen snabbt framåt, och arbetsflödet från idé till färdig prototyp blev mer effektivt och flexibelt.

År 2018 anställdes Anne-Sofie Ravn Bering som Group Product and Development Manager som året därpå hjälpte till att fatta beslutet att investera i ännu en 3D-skrivare från Protech, Stratasys F370.

–    Jag har länge följt utvecklingen av additiv tillverkning och jag såg snabbt fördelarna för Vikan att investera i ytterligare en 3D-skrivare, säger Anne-Sofie. För oss var stor designfrihet och byggvolym prioriterad, därför föll valet på Stratasys F370 som uppfyller dessa krav.

Case - Vikan - 2.jpg

3D-utskrift är en viktig del av produktutvecklingen

Stratasys F370 är en professionell 3D-skrivare som är både driftsäker och enkel att använda. På Vikan skriver de ut fixturer som sedan används i verksamhetens produktion vid tillverkning av borstar. Dessutom används 3D-skrivaren särskilt för produktutvecklingsändamål. Vanligtvis börjar denna process med handskisser av prototypen, som sedan ritas i ett CAD-program. Prototypen skrivs sedan ut i ABS, som Vikan anser är ett bra val av material för deras prototyper.

Vikan4-red.jpg –    Att ha ett fysiskt ämne i handen gör det lättare att gå vidare i utvecklingsprocessen, säger Anne-Sofie. Vi använder de utskrivna prototyperna till att utvärdera ergonomi, design och funktion.

Thomas Strandet Lindekilde, som är Construction and Development Assistent hos Vikan, använder dagligen 3D-skrivarna.

–    Tidigare hade jag aldrig arbetat med 3D-skrivare, säger Thomas. Men med ett så enkelt användargränssnitt som hos Stratasys F370 kom jag snabbt igång. Det är extremt användarvänligt. Om vi är osäkra på något löser vi det ofta internt, annars kontaktar vi Protechs supportavdelning.

Stratasys 3D-skrivare var en självklar investering

Additiv tillverkning är en naturlig och viktig del av Vikans produktutveckling. Det är tydligt för utvecklingsprocessen att värdet av att ha en 3D-skrivare i egen regi är mycket stort.

Anne-Sofie, som har lång erfarenhet och intresse av additiv tillverkning, uppmuntrar andra företag att arbeta mer med 3D-skrivare. Främst för att det ger ett resultat som är mycket nära slutprodukten. Hon har aldrig tvivlat på att en annan 3D-skrivare skulle passat bättre för Vikan.

–    När vi behövde investera i ytterligare en 3D-skrivare var det självklart att investera i en Stratasys FDM-skrivare från Protech, säger Anne-Sofie. Under åren har vi alltid upplevt Protech som ett professionellt och serviceinriktat företag med kompetenta medarbetare.

Vikan.jpg


Stratasys Logo Protech Kundcase.jpgVill du veta mer?

Kontakta Protech för mer information om hur additiv tillverkning kan användas i din verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätta lösningar som kan effektivisera utvecklingsprocesser och reducera produktionskostnader.

Försäljning 3D-skrivare, Mälardalen/Norra Sverige
Johan Nyström
johan.nystrom@protech.se
Telefon: +46 (0)8 - 564 73 391

Försäljning 3D-skrivare, Södra Sverige
Daniel Risberg
daniel.risberg@protech.se
Telefon: +46 (0) 33 - 44 24 40