Production System™

Ett innovativt system för metallutskrifter i stora volymer. Production System består av tre enheter – 3D-skrivare, tvättstation och sintringsugn.

Production System™
Produktinformation

Production System för stora produktionsvolymer

Production System levererar den hastighet, kvalitet och kostnad per del som krävs för att konkurrera med traditionella tillverkningsprocesser. Production System baseras på utskriftsmetoden Metal Injection Molding (MIM). Detta öppnar upp för många högkvalitativa legeringar och väl studerade processkontroller, med leverantörer som Sandvik, Veloxint och Carpenter.

Bildspel - Desktop Metal Production.jpg

3D-skrivare för produktion i hög hastighet

Single Pass Jetting (SPJ) är en utskriftmetod där ett bindemedel sprayas ut i lager på en bädd av metallpulver. SPJ gör utskriftshasigheten betydligt högre än jämförbara system. Hanteringen av den utskrivna detaljen går sedan igenom samma process med samma utrustning som till Studio System+. Detta innebär en lägre investeringskostnad då användaren kan dra nytta av båda systemen.

Production System har ett byggutrymme på 330 x 330 x 330 mm.

logos_primary - 2_color_black.png Protech hjälper dig vid köp av 3D-skrivare för metall.
Använd kontaktfliken ovan för att få kontakt med våra erfarna säljare.

Film
Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad angående denna produkt:

*Obligatoriska uppgifter