Stratasys H350

H350 är en 3D-skrivare speciellt utvecklad för massproduktion av slutprodukter och uppfyller den produkttillverkade industrins högt ställda krav. 3D-skrivaren använder den av Stratasys nyutvecklade skrivarteknologin SAF.

Stratasys H350
Produktinformation

H350 – den nya 3D-skrivaren för massproduktion

Med den professionella 3D-skrivaren H350 kan företag och industrier skapa kontroll över hela produktionskedjan, få förkortade ledtider och uppnå ökad lönsamhet. H350 skriver ut stora volymer av exakta och högkvalitetsdetaljer såsom funktionella jiggar och fixturer, verktyg och reservdelar.

3D-skrivaren H350 passar industrier som har höga krav på utskriftskvalité och säkra produktionskedjor. Företag som arbetar med kommersiell utrustning, konsumtionsvaror, fordon och transport samt andra industrier som kräver hög repeternoggrannhet vid massproduktion.

Pulverbaserad utskriftsmetod från Stratasys

H350 använder den nyutvecklade utskriftsmetoden SAF från Stratasys. SAF består av ett unikt pulverhanteringssystem där allt nödvändigt pulver distribueras och upphettas jämnt över hela byggytan. SAF kännetecknas av hög packningsgrad och att variationerna i måttnoggrannhet är minimal oberoende av var i byggvolymen detaljen skrivs ut. En ytterligare stor fördel är möjligheten till en hög återvinningsgrad av oanvänt pulver. Driftskostnaderna är låga tack vare printhuvudenas unika teknologi.   

H350 har ett byggutrymme på 315 x 208 x 293 mm.

Protech hjälper dig vid köp av 3D-skrivare.
Använd kontaktfliken för kontakt med våra erfarna säljare.

Stratasys återförsäljare, Protech

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad angående denna produkt:

*Obligatoriska uppgifter