ABS-ESD7

ABS-ESD7 är baserad på FDM-materialet ABS-M30 och har egenskapen att leda bort statisk elektricitet. Materialet används i komponenter där alla typer av elektriska skärmning är efterfrågad samt i jiggar och fixturer för montering av komponenter i elektronikindustrin.

Besök Stratasys.com för mer information, datablad och säkerhetsblad.
Kontakta Protech för att prata direkt med en säljare.

ABS-ESD7